FANDOM


Peat

Torv.

Peat dry

Torkad torv.

Peat blocks

Receptet för trädgårdsblock.

Torv är en organisk jordart som bildas när ofullständigt förmultnade växter samlas i igenväxta sjöar eller vid försumpning av tidigare torr mark. Torv bildas i kärr och mossar. Skillnaden mellan dessa är att mossar bara får vatten från nederbörd medan kärret också har tillgång till grundvatten.

Torv ersätter jord i BetterGeo.

Vitmossa växer på torv i BetterGeo.

Torv går även att använda som bränsle. För att använda torv som bränsle så måste det torkas först, detta görs genom att lägga ett torvblock i arbetsbänken.

Torv kan göras till trädgårdsblock genom receptet till höger.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki