FANDOM


Moraine blocky

Storblockig morän.

Denna typ av morän innehåller som namnet antyder en påfallande mängd block, ofta större än 1 meter i diameter. På grund av alla blocken är områden med storblockig morän både svårgrävd och svårframkomlig. Denna typ av morän lämpar sig inte för odling.

Storblockig morän ersätter jord i BetterGeo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki