FANDOM


Steel

Stål

635657095010557528

Receptet för att göra stål

Stål är en legering mellan 7 järn, 1 kol och 1 volfram i BetterGeo. Delarna läggs i legeringsugnen för att göra stål.

I verkligheten är stål en legering (fast lösning) av metallen järn och ickemetallen kol. Dessutom innehåller legeringen ofta andra metaller (som t.ex. krom, volfram eller mangan) för att ge stålet speciella egenskaper.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki