FANDOM


Shale

Skiffer

Shalebricks

Slipad skiffer

Skiffer hittas i horisontella lager i berg och under jord ovanför magmatiska och metamorfa bergarter i BetterGeo. Skiffer kan hittas i "Grand Canyon"-liknande stratigrafi tillsammans med sandsten och kalksten.

Skiffer kan slipas med sandpappret.

Skiffer är en sedimentär bergart vari de ingående partiklarna i huvudsak har lerstorlek (mindre än 0,002 mm). Ett annat namn är helt enkelt lersten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki