FANDOM


Sandstone normal

Sandsten

Sandstone coal normal

Sandsten med kol

Sandsten kan hittas i horisontella lager i berg och under jord ovanför magmatiska och metamorfa bergarter i BetterGeo. Sandsten kan hittas i "Grand Canyon"-liknande stratigrafi tillsammans med skiffer och kalksten. Sandsten finns redan i originalversionen av Minecraft, men BetterGeo gör sandsten till en kolmalm tillsammans med kalksten. Sandstenen har också fått en ny färg.

Sandsten är alltså en sedimentär bergart och inte en malm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki