FANDOM


Moraine

Morän.

Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ca 75 procent av Sveriges markyta. Den bildades när inlandsisen malde ner och drog med sig berg och jord. Morän är en osorterad jordart vilket betyder att den kan innehålla en blandning av lera, sand, grus, stenar - och till och med stora block.

Morän ersätter jord i BetterGeo.

Morän går medelbra att odla i.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki