FANDOM


Moraine clay

Lerig morän.

Denna typ av morän är relativt ovanlig i Sverige och påträffas i områden med lätteroderade sedimentära bergarter som kalksten, lerskiffer och sandsten. Lerig morän har en hög andel lerpartiklar (mer än 15 procent) och går att odla i. Områden med lerig morän är bland annat Skåne, Gotland och Öland.

Lerig morän ersätter jord i BetterGeo.

Lerig morän går mycket bra att odla i.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki