FANDOM


Pebble

Klapper.

Ett klapperfält består av endast grus eller sten och räknas därför som en sorterad jordart. Det är vågor som har sorterat bort den sand och lera som fanns där från början. Klapperfält markerar ibland Högsta kustlinjen, dvs. den högsta nivå som vattnet nådde efter att inlandsisen smält bort.

Klapper ersätter jord i BetterGeo, men endast på en viss höjd som markerar högsta kustlinjen (HK).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki