FANDOM


Kimberlite

Kimberlit

Kimberlite diamond

Kimberlit med diamanter

Kimberlit är en magmatisk bergart som uppkommer som pipor i BetterGeo. Vissa av kimberlitpiporna innehåller diamanter. Diamantmalm är utbytt mot kimberlit i BetterGeo. Kimberlit kan hittas på alla djup.

Kimberlit är alltså en bergart och inte en malm i sig. Innehåller den diamanter är den naturligtvis värdefull. Cirka en tiondel av alla kimberliter man hittat innehåller diamanter.

Kom dock ihåg att diamant är helt och hållet uppbyggt av kolatomer och att kol inte är en metall!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki