FANDOM


Sedimentära bergarter bildas genom kompaktion och litifiering ("förstening") av sediment. Sedimenten kan vara allt från lera, sand, grus eller skal från marinlevande djur. I BetterGeo kan du hitta sedimentära bergarter på många platser, ofta i "Grand Canyon"-inspirerade miljöer och stratigrafier. De är speciellt synbara i den nya miljön (biome) "Extreme sedimentary hills" vilket är engelska för "extrema sedimentära kullar och berg".

Ett sediment av lerpartiklar litifieras till lersten eller lerskiffer , ett sediment av sandpartiklar till sandsten o.s.v. Kalkskaliga organismer som dör och singlar till havsbotten bildar kalksediment som blir kalkstenar. Till gruppen sedimentära bergarter räknas också sådana som bildats genom kemisk utfällning.

Explore

En av de nya miljöerna (biomes), där de sedimentära bergen syns väl.

 

Sidor i kategorin "Sedimentära bergarter"

Följande 5 sidor (av totalt 5) finns i denna kategori.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki