FANDOM


Sgu iron ore

Järnmalm

Iron ingot

Järntacka

Järn (Fe) är en metall som kan hittas i skarn och bandad järnmalm i BetterGeo. Dessa block ersätter järnmalm från originalversionen av Minecraft. Järn kan hittas med hjälp av den magnetiska kompassen.

I verkligheten är de största järnförekomsterna av flera typer. I Sverige finns apatitjärnmalmer (som t.ex. Grängesberg, Kiruna och Malmberget), skarnjärnmalmer (som t.ex. Dannemora) och bandade järnmalmer (som t.ex. Striberg, Stripa och Stråssa).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki