FANDOM


Gneiss

Gnejs

Gneissbricks

Slipad gnejs

Gnejs är en metamorf bergart som kan hittas på alla djup, i berg och på stora djup, i BetterGeo. Man kan också hitta gnejs under havet.

Gnejs kan slipas med sandpappret.

Gnejser kan bildas av i stort sett alla bergarter och utmärks av sin "randighet". Ränderna i en gnejs består ofta av omväxlande band av mörka och ljusa mineral. Om gnejsen bildats av en magmatisk bergart kallas den ortognejs, om den bildats av en sedimentär bergart kallas den paragnejs.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki