FANDOM


Glacial erratic

Flyttblock.

Flyttblock är stora stenblock som brutits loss från berg och transporterats bort av inlandsisen. Blocket färdades med i isens rörelseriktningen tills isen smälte och blocket lämnades kvar lite varstans i terrängen. Flyttblock kan därför ha en helt annan sammansättning än närliggande berg.

Flyttblock kan hittas på eller i olika typer av morän.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki