FANDOM


Bauxite

Bauxit

Bauxit är en aluminiumrik jordart som bildas i tropiska klimat på grund av vittringen av underliggande berggrund. Bauxit kan hittas i stora mängder ovanför granit och tillsammans med kalksten, skiffer eller gnejs i tropiska klimatzoner (djungel-biome) i BetterGeo.

Bauxit är en av de största källorna till aluminium både i BetterGeo och i verkligheten!

Bauxit utvinns med hjälp av smältverket.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki