FANDOM


Basalt

Basalt

Basalt kan hittas på både havsbotten och på land, antingen för sig själv eller tillsammans med gabbro, i BetterGeo.

Koppar kan hittas i basalt, vilket delvis ersätter rödstenmalmblock i originalversionen av Minecraft.

Basalt är en vulkanisk bergart som oftast bildats av ett stelnat lavaflöde, ibland av en tuff. Ur geologisk synvinkel är basalt alltså inte någon malm. Vissa malmer (eller mineraliseringar) kan dock uppträda i samma miljö som basalt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki