FANDOM


Alunskiffer är en variant av lerig skiffer. Det är en sedimentär bergart som har bildats genom att lera, döda växter och djur har lagrats ovanpå varandra och sedan tryckts ihop tills att det har blivit en bergart. Genom att det är så mycket organiskt material i alunskiffer kan den innehålla olja. Det finns ofta fossil i alunskiffer.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki